Ervaren Docent Scheikunde

1ste graads bevoegd

Manuscript in voorbereiding:


Molberekeningen voor 4 en 5 HAVO, 4 t/m 6 VWO


Veel HAVO- en VWO scheikunde leerlingen hebben moeite met chemisch rekenen, ofwel het maken cq. uitvoeren van molberekeningen.

Zelfs in 5 HAVO en 5 en 6 VWO, wordt door de leerlingen nog gemeld dat zij niets van deze berekeningen snappen, terwijl het maken van een scheikunde opgave vaak niet gedaan kan worden zonder begrip te hebben van deze materie.

In de meeste gevallen is de het: "Oefening baart kunst". Proberen en nog eens proberen en voorbeelden blijven bestuderen. Dit zorgt ervoor dat deze vaardigheid er langzaam maar zeker in slijt.

In deze opgavensyllabus wordt verder niet ingegaan op de theorie. Dit omdat er in elk scheikundeboek aandacht aan wordt besteed. Er worden zelfs op www.youtube.com verwoede pogingen  gedaan om dit onderwerp op de meest hilarische manier uitgelegd te krijgen. Uiteindelijk daalt het begrip in, vaak ten kostte van veel moeite.

De bedoeling van deze syllabus is om, naast de opgaven die in de reguliere scheikunde boeken staan, extra opgaven te geven die zelfstandig gemaakt kunnen worden.

Deze syllabus bestaat uit ongeveer 140 A4 pagina’s. Achter in de syllabus worden de antwoorden en uitwerkingen gegeven. Er is bij elke uitwerking gekozen voor een gestructureerde opbouw. Het is de intentie dat deze uniforme uitwerking wordt overgenomen door leerlingen in hun eigen zoektocht naar een antwoord.

frozen drop of water

Opgave: Waterdruppel

Bij 20o C gaan er ongeveer 20 druppels water in een ml.

- Bereken het aantal moleculen  water   in een   druppel

- Hoeveel druppels water zitten er in een mol   waterEen overzichtelijke samenvatting van artikelen welke wij bijna dagelijks gebruiken en die zijn samengesteld uit allerlei stoffen en verbindingen die we zowel in ons dagelijkse voeding alswel bijv. deodorant, lippenstift en gootststeenontstopper kunnen terugvinden.


Inmiddels is het eerste boekje uit de serie in de verkoop. Wat zit er in: Shampoo.

Voor info zie onder publicaties