Ervaren Docent Scheikunde

1ste graads bevoegd

Na 20 jaar mijn kunsten, als Ir. Chemie, te hebben vertoond in het bedrijfsleven, sta ik nu met groot plezier voor de klas om met enthousiasme alle opgedane kennis van het vak scheikunde over te dragen

Ik heb het altijd leuk gevonden als ik kiene jongeren om mij heen had en ik ze met mijn verhalen en kennis kon binden

Wat ik daarom het meest probeer te stimuleren in mijn lessen is NADENKEN; ik zet mijn leerlingen graag aan tot vooral zelfstandig denken en geef ze daarbij handvatten waarmee ze zelf verder kunnen

Ik lardeer mijn lessen met praktische voorbeelden, daarbij heb ik een groot arsenaal aan voorbeelden en anekdotes paraat, waarin scheikunde een rol speelt. Ik geef graag les op hoog niveau en geniet als ik scherpe vragen en antwoorden vanuit de klas krijg

In de loop der jaren heb ik al mijn lesmateriaal gedigitaliseerd en hier hebben leerlingen profijt van. Digitaliseren is een uit de hand gelopen hobby zie http://www.wumkes.nl